Formannskapet
11.09.2019 kl. 09:00 - 14:00
Rådhuset - møterom "Veslesalen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
70/2019 EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019 Vis (2) Vis
71/2019 HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER Vis (3) Vis Vis (4)
72/2019 ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019 Vis (4) Vis
73/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
74/2019 FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE Vis
75/2019 TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (2)
76/2019 SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN) Vis (2) Vis
77/2019 TV-AKSJONEN 2019 Vis
78/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KRAFTTAK FOR GRØNN VEKST Vis (1) Vis
79/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV SNEKKERBEDRIFT Vis (4) Vis
80/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV SYSTUE Vis (1) Vis