Formannskapet
12.02.2019 kl. 09:00 - 15:30
Hammer hotell Lillehammer

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.02.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.02.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.02.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.02.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2019 NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Vis Vis (1)
11/2019 HELHETLIG ROS 2019 Vis (1) Vis
12/2019 SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
13/2019 PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT Vis (1) Vis
14/2019 INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
15/2019 RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER Vis (1) Vis
16/2019 PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE Vis (2) Vis
17/2019 EMISJON HAFJELL IDRETT AS Vis
18/2019 REFERATER - FSK 12.02.2019 Vis (3) Vis
19/2019 SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED ØYER UNGDOMSSKOLE Vis