Formannskapet
12.06.2018 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2018 SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING Vis
55/2018 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Vis
56/2018 AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (2) Vis
57/2018 HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2029 Vis (1) Vis
58/2018 FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE Vis (2) Vis
59/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETTEN KIRKE, TÅRN Vis (1) Vis
60/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE Vis (1) Vis
61/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER HELSEHUS Vis (1) Vis
62/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING Vis (1) Vis
63/2018 SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER Vis (1) Vis
64/2018 SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK Vis
65/2018 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2017 TIL 2018 Vis (1) Vis
66/2018 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL 2018 Vis (3) Vis
67/2018 NY BRANNSTASJON TRETTEN Vis (4) Vis
68/2018 REFERATER - FSK 12.06.2018 Vis (1) Vis