Formannskapet
12.11.2019 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
85/2019 ARBEIDSMØTE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 12.11.2019