Formannskapet
13.03.2018 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.03.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.03.2018
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2018 FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR Vis (8) Vis Vis (7)
22/2018 TRODAL BOLIGOMRÅDE. SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS GRUPPEN AS Vis (2) Vis Vis (2)
23/2018 NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING Vis (1) Vis
24/2018 STAVSMARTEN - TV-AKSJONEN 2018 Vis
25/2018 TV-AKSJONEN 21.OKTOBER 2018 Vis
26/2018 MUSDALSÆTER HYTTEGREND. Vis (1) Vis
27/2018 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2017 Vis (1) Vis
28/2018 ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017. BUDSJETT 2018. Vis (4) Vis
29/2018 SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS Vis