Formannskapet
14.05.2019 kl. 08:30 - 14:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
33/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 Vis (5) Vis
34/2019 FINANSRAPPORT PER 31.12.2018 Vis (1) Vis
35/2019 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019 Vis (1) Vis
36/2019 BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER Vis
37/2019 OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER Vis
38/2019 UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER Vis
39/2019 BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR Vis
40/2019 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019 Vis (4) Vis
41/2019 SØKNAD OM DELFINANSIERING AV SNOWBALL Vis (3) Vis
42/2019 WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (1) Vis
43/2019 BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020 Vis
44/2019 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON Vis (2) Vis
45/2019 DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2019 Vis (4) Vis
46/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND PROSJEKTERING SPEAKERTÅRN PÅ STAVSPLASSEN OG OPPGRADERE EKSISTERENDE HØGTALERANLEGG Vis (2) Vis Vis (1)
47/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
48/2019 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018 Vis (2) Vis
49/2019 VETERANPLAN 2019-2023 Vis (1) Vis
50/2019 REFERATER - FSK 14.05.2019 Vis (6) Vis