Formannskapet
14.09.2022 kl. 15:00 - 16:00
Digitalt møte - via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
53/2022 EKSTRAORDINÆRT MØTE I FORMANNSKAPET 14.09.2022  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)