Formannskapet
15.01.2019 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 ORIENTERINGSSAK TIL FORMANNSKAPET 15.01.2019 Vis (1) Vis
2/2019 NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - INNSPILLSRUNDE I FORMANNSKAPET : DRØFTNINGSSAK Vis (4) Vis
3/2019 NY SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES LANDBRUKSKONTOR FOR GAUSDAL, ØYER OG LILLEHAMMER KOMMUNER Vis (2) Vis
4/2019 HANDLINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2019-2022 – HØRINGSUTKAST FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vis (1) Vis
5/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019 Vis
6/2019 KS DEBATTHEFTE 2019: SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KS Vis
7/2019 25 ÅR ETTER OL/PL Vis Vis (2)
8/2019 REFERATER - FSK 15.01.2019 Vis (4) Vis
9/2019 SØKNAD OM STØTTE - PARABOB WORLD CUP I NORGES OLYMPISKE BOB OG AKEBANE Vis (1) Vis