Formannskapet
15.05.2018 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.05.2018
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.05.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2018 TILSTANDSRAPPORT SKOLE Vis (1) Vis
38/2018 AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN Vis (1) Vis
39/2018 SAMEIER OG BORETTSLAG - KOMMUNENS KANDIDATER TIL STYRENE Vis
40/2018 PRINSIPPVEDTAK OM FULL KOSTNADSDEKNING SELVKOSTTJENESTER Vis
41/2018 ÅRSRAPPORTERING 2017 Vis (2) Vis
42/2018 ÅRSREGNSKAP 2017 Vis (4) Vis
43/2018 FINANSRAPPORT PER 31.12.2017 Vis (1) Vis
44/2018 ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2018 Vis (1) Vis
45/2018 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - UTVIKLING AV SKARSMOEN AKTIVITETSPARK Vis (1) Vis
46/2018 SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BANKEN, SØKNAD OM ETABLERING AV HUB PÅ TINGBERG Vis (1) Vis
47/2018 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - LOKAL HONNING FRA ØYER Vis (2) Vis
48/2018 FORNYET SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (3) Vis Vis (1)
49/2018 DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2018 Vis (4) Vis
50/2018 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SATSING PÅ FJELLANDBRUK I LILLEHAMMER-REGIONEN (2017-2019) Vis (4) Vis
51/2018 SØKNAD OM BIDRAG TIL ARRANGEMENET FAKKELPRISEN Vis
52/2018 TILLEGGSBEVILGNING I BUDSJETT FOR 2018 FOR OG UTSKIFTING AV VA-ANLEGG ETABLERING AV NYTT GATELYS I BAKKEVEGEN Vis
53/2018 REFERATSAKER - FSK 15.05.2018 Vis (1) Vis