Formannskapet
17.01.2017 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.01.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.01.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 VA - HAFJELL SØR - FINANSIERINGSMODELL Vis (2) Vis
2/2017 FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 2017 - 2020 Vis (1) Vis
3/2017 OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG Vis
4/2017 AKSJESELSKAP SOM EIERFORM - BRANNSTASJON Vis (1) Vis
5/2017 STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Vis
6/2017 X GAMES 2017 - ØKT KOMMUNALT TILSKUDD Vis
7/2017 SØKNAD OM MESTERSKAPSSTØTTE - HOVEDLANDSRENNET I HAFJELL I MARS 2017 Vis
8/2017 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
9/2017 TILSKUDD TIL SKILØYPEKJØRING 2017 Vis
10/2017 FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI - STAVSPLASSEN SA Vis (1) Vis
11/2017 OPPGJØR FOR INVESTERINGSANDEL - STAVSPLASSEN SA Vis (1) Vis
12/2017 INNLANDET POLITIDISTRIKT - UTTALELSE TIL FORSLAG OM INNDELING I GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER Vis (1) Vis
13/2017 GBNR 9/154 OG 9/155 - KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT (Unntatt offentlighet) Vis
14/2017 REFERATER - FSK 17.01.2017 Vis (1) Vis