Formannskapet
18.09.2018 kl. 10:00 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.09.2018
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.09.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
76/2018 ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018 Vis (4) Vis
77/2018 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis
78/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN Vis
79/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER Vis
80/2018 KULTURMINNEPLAN 2018 Vis (1) Vis
81/2018 SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS Vis Vis (2)
82/2018 EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN Vis (2) Vis
83/2018 TV-AKSJONEN 2018 Vis
84/2018 REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND Vis (5) Vis
85/2018 REFERATER - FSK 18.09.2018 Vis (5) Vis
86/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, BAKKEVEGEN – KORSEN Vis
87/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSEN – NERMO Vis
88/2018 BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS Vis
89/2018 ARBEIDSUTVALG FOR FLOM OG FLOMSIKRING: INITIATIV FRA RINGEBU KOMMUNE Vis (1) Vis