Formannskapet
19.09.2017 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.09.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.09.2017
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2017 ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017 Vis (1) Vis
66/2017 HØRINGSSVAR- UTBYGGING AV E6 Vis (1) Vis Vis (2)
67/2017 TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING Vis (1) Vis
68/2017 X-GAMES HAFJELL Vis (1) Vis Vis (1)
69/2017 ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE TRYGGHETSALARMER Vis (2) Vis
70/2017 SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV INKUBATOR Vis (2) Vis
71/2017 GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022 Vis (3) Vis Vis (1)
72/2017 INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN Vis (3) Vis
73/2017 TV-AKSJONEN 2017 Vis
74/2017 KUNST SOM STEDSUTVIKLING - TRETTEN Vis Vis (1)
75/2017 REFERATSAKER - FSK 19.09.2017 Vis (2) Vis
76/2017 KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING Vis Vis (1)