Formannskapet
21.11.2019 kl. 10:00 - 14:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2019 AVTALE OM KJØP AV DRIFTSTJENESTER FRA IKOMM AS - AVTALELENGDE Vis
87/2019 DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN BARNEHAGER 2020-2023 Vis (1) Vis
88/2019 ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020 Vis (5) Vis
89/2019 SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING Vis
90/2019 GBNR 155/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5 M - VED HORNSJØVEGEN Vis (3) Vis
91/2019 OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vis (2) Vis
92/2019 FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD Vis (4) Vis
93/2019 TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (3)
94/2019 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
95/2019 VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR Vis (2) Vis
96/2019 VALG AV STYRE TIL ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)