Formannskapet
23.01.2018 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR Vis (1) Vis
2/2018 TILSKUDD ØSTNORSK FILMSENTER 2018 Vis (1) Vis
3/2018 ØYER-EKKO 2018 Vis
4/2018 PILEGRIMSLEDEN 2018 Vis (1) Vis
5/2018 SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
6/2018 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Vis
7/2018 SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS Vis (1) Vis Vis (1)
8/2018 FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - IGANGSETTING AV TILTAK OG ETABLERING AV GUDBRANDSDALSTING Vis (2) Vis Vis (3)
9/2018 KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER Vis (4) Vis
10/2018 ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
11/2018 INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
12/2018 KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT Vis (1) Vis Vis (2)
13/2018 REFERATER TIL FORMANNSKAPET 23.01.2018 Vis (1) Vis