Kommunal klagenemnd
17.08.2021 kl. 14:15 - 14:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 17.08.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 17.08.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD - STARTLÅN  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)