Kommunal klagenemnd
18.09.2018 kl. 08:30 - 10:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 18.09.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 18.09.2018
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 18.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2018 ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 Vis (2) Vis Vis (5)
9/2018 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ Vis (19) Vis Vis (2)