Kommunal klagenemnd
30.04.2019 kl. 09:00 - 09:15
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 30.04.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 30.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2019 KLAGE PÅ BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020  (ELEV- OG BHGSAKER)
4/2019 Ikon for filtype pdfREFERATER - KOMMUNAL KLAGENEMND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis