Kommunestyret
04.05.2017 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 04.05.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 04.05.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 04.05.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2017 ÅRSRAPPORTERING 2016 Vis (2) Vis Vis (1)
26/2017 ÅRSREGNSKAP 2016 Vis (4) Vis Vis (1)
27/2017 FINANSRAPPORT PER 31.12.2016 Vis (1) Vis Vis (1)
28/2017 REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
30/2017 HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (3) Vis Vis (1)
31/2017 ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE Vis Vis (1)
32/2017 MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE Vis Vis (1)
33/2017 HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021 Vis (4) Vis Vis (3)
34/2017 GBNR 76/4 OG 73/44 - SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Vis Vis (1)
35/2017 REFERATER - KST 04.05.17 Vis (5) Vis
36/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (1)
37/2017 201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - KLAGEBEHANDLING Vis (4) Vis Vis (3)