Kommunestyret
08.12.2022 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.12.2022
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ØYER-TRETTEN LIONS CLUB
Ikon for filtype pdfORIENTERING KOMMUNEDIREKTØR
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.12.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.12.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
128/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023 Vis (19) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
129/2022 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING MELLOM ÅR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
130/2022 Ikon for filtype pdfSKALLSIKRINGSTILTAK ØYER UNGDOMSSKOLE - BEVILGNING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
131/2022 Ikon for filtype pdfNOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE Ikon for filtype pdfVis
132/2022 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL STIPENDORDNING I ØYER KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
133/2022 Ikon for filtype pdfORGANISERING AV LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
134/2022 Ikon for filtype pdfPROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE SYKEHUSET INNLANDET Ikon for filtype pdfVis
135/2022 Ikon for filtype pdfHELSEVAKTEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
136/2022 Ikon for filtype pdfTILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
137/2022 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
138/2022 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV POLITIKERLØSNING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
139/2022 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
140/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
141/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
142/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
143/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
144/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 142/3 I ØYER KOMMUNE - SVAR PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
145/2022 Ikon for filtype pdfBIBLIOTEKPLAN 2023-2028 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
146/2022 Ikon for filtype pdfVALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD 2021-2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
147/2022 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
148/2022 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2023 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
149/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 08.12.2022 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis