Kommunestyret
08.12.2022 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.12.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.12.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
128/2022 ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023 Vis (17) Vis (4)
129/2022 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING MELLOM ÅR Vis (1)
130/2022 SKALLSIKRINGSTILTAK ØYER UNGDOMSSKOLE - BEVILGNING Vis (1)
131/2022 NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE
132/2022 FORSLAG TIL STIPENDORDNING I ØYER KOMMUNE Vis (2)
133/2022 ORGANISERING AV LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN Vis (1) Vis (1)
134/2022 PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE SYKEHUSET INNLANDET
135/2022 HELSEVAKTEN Vis (3) Vis (1)
136/2022 TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Vis (1) Vis (2)
137/2022 TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2022 Vis (1) Vis (1)
138/2022 EVALUERING AV POLITIKERLØSNING Vis (1) Vis (4)
139/2022 PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER Vis (1) Vis (4)
140/2022 PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (6) Vis (3)
141/2022 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  () Vis (1)
142/2022 G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis (1)
143/2022 G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis (1)
144/2022 G/BNR 142/3 I ØYER KOMMUNE - SVAR PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (2)
145/2022 BIBLIOTEKPLAN 2023-2028 Vis (1) Vis (1)
146/2022 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD 2021-2024 Vis (2)
147/2022 FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2023 Vis (1)
148/2022 ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2023 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE Vis (1)
149/2022 REFERATER - KST 08.12.2022 Vis (3)