Kommunestyret
12.12.2019 kl. 08:30 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
154/2019 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
155/2019 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - PERIODISERING MELLOM ÅR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
156/2019 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
157/2019 Ikon for filtype pdfEIERSTYRING GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS - UTBYTTENIVÅ 2020 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
158/2019 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
159/2019 PLANID 201710 - KRINGELÅSLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - SLUTTBEHANDLING  ()
160/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 88/1 MELLOMBERG I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
161/2019 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2020 - GODKJENNING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
162/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV LEDER OG NESTLEDER - SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
163/2019 Ikon for filtype pdfVALG AV LEDER OG NESTLEDER - KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)