Kommunestyret
12.12.2019 kl. 08:30 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
154/2019 ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2019 Vis (4) Vis Vis (1)
155/2019 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - PERIODISERING MELLOM ÅR Vis Vis (1)
156/2019 ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020 Vis (5) Vis Vis (5)
157/2019 EIERSTYRING GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS - UTBYTTENIVÅ 2020 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
158/2019 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020 Vis Vis (1)
159/2019 PLANID 201710 - KRINGELÅSLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - SLUTTBEHANDLING Vis (8) Vis Vis (3)
160/2019 G/BNR 88/1 MELLOMBERG I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Vis Vis (1)
161/2019 MØTEPLAN 2020 - GODKJENNING Vis (1) Vis Vis (1)
162/2019 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (2)
163/2019 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (2)