Kommunestyret
13.12.2018 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
MØTEPLAN 2019 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2018 SAMARBEIDSAVTALER MELLOM INNLANDET POLITIDISTRIKT OG ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
113/2018 ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2018 Vis (4) Vis Vis (1)
114/2018 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING MELLOM ÅR Vis Vis (1)
115/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019 Vis (1) Vis
116/2018 EIERMELDING 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
117/2018 FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - UTREDNINGSOPPDRAG Vis (1) Vis Vis (1)
118/2018 MUSDALSÆTER HYTTEGREND - AVTALE OM JUSTERINGRETT/JUSTERINGPLIKT FOR PÅLØPTE MVA-UTGIFTER Vis Vis (1)
119/2018 SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG - MOSETERTOPPEN Vis (1) Vis Vis (2)
120/2018 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN Vis (1) Vis Vis (1)
121/2018 BOLIGFELT TRODAL - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT Vis (3) Vis Vis (1)
122/2018 25 ÅR ETTER OL/PL Vis Vis (1)
123/2018 MØTEPLAN 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
124/2018 SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV Vis