Kommunestyret
14.12.2017 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
89/2017 NYVALG - VARAREPRESENTANT TIL PLANUTVALGET Vis Vis (1)
90/2017 UTVALG FOR STEDSNAVN - FRITAK OG NYVALG Vis Vis (1)
91/2017 OVERFØRING AV BORGERLIGE VIGSLER TIL KOMMUNEN FRA 01.01.2018 Vis (1) Vis Vis (1)
92/2017 HØRINGSSVAR - NY LOV FOR DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS- OG LIVSYNSSAMFUNN Vis (2) Vis Vis (1)
93/2017 ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT FRA 01.01.2018 SOM FØLGE AV TOBAKKSKADELOVEN Vis (1) Vis Vis (1)
94/2017 EVALUERING AV OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDE TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR: LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER Vis (2) Vis Vis (1)
95/2017 SØKNAD OM ALPIN VM - NORSK PROSESS MOT Å BLI KANDIDAT Vis (1) Vis Vis (1)
96/2017 G/BNR 118/1 M.FL. FASTSETTELSE AV HØYESTE TILLATTE KONSESJONSPRIS, JF. TVANGSL. §11-13 ANNET LEDD Vis (4) Vis Vis (1)
97/2017 201A REGULERINGSENDRING- PELLESTOVA Vis (1) Vis Vis (1)
98/2017 G/BNR 138/51 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE Vis (1) Vis Vis (1)
99/2017 G/BNR 138/52 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE Vis (1) Vis Vis (1)
100/2017 KILDESORTERING I KOMMUNALE LOKALER Vis Vis (1)
101/2017 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 Vis Vis (1)
102/2017 ØYER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 - 2019: FORSKJØVET TIDSPLAN Vis (1) Vis Vis (1)
103/2017 BUDSJETTJUSTERINGER OG REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
104/2017 GEBYRREGULATIVET:SAKER SOM BEHANDLES ETTER EIERSEKSJONSLOVEN - GEBYRER FOR 2018 Vis (1) Vis
105/2017 KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILLING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT Vis (1) Vis Vis (1)