Kommunestyret
15.06.2017 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2017 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. TERTIAL 2017 Vis Vis (1)
46/2017 SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL HAFJELL VAKTMESTERKOMPANI AS Vis (1) Vis Vis (1)
47/2017 KOMMUNAL FORSKRIFT OM RETT TIL SYKEHJEMSPLASS M.M. Vis (3) Vis Vis (3)
48/2017 201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL Vis (11) Vis Vis (4)
49/2017 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 30.04.2017 Vis (3) Vis
51/2017 MIDLERTIDIG STYRKET ØKONOMIFUNKSJON Vis