Kommunestyret
15.06.2023 kl. 08:00 - 16:30
Rådhuset - samfunnssalen/møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2023
Ikon for filtype pdfHØRINGSINNSPILL VEDUM, SAK 72/23 - LANDBRUKSFOND FOR ØYER KOMMUNE
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2023
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
70/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2023 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2023 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2024-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2023 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSFOND FOR ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
73/2023 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
74/2023 Ikon for filtype pdfUNDERVEISRAPPORT - HELTIDSKULTUR I ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
75/2023 Ikon for filtype pdfREGPL. 201301B - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN – PLANENDRING - SLUTTBEHANDLING Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
76/2023 Ikon for filtype pdfKONSESJON - GBNR 17/31/0/0 - HJORTEVEGEN 42 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
77/2023 Ikon for filtype pdfPLANID 201502 FRAMDRIFT KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR BEHOV FOR EKSTERN BISTAND GENERELT VED SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENES Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
78/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK SELVKOST Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)