Kommunestyret
16.06.2022 kl. 08:30 - 16:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
Ikon for filtype pdfSAMLEDOKUMENT - BUDSJETTKONFERANSEN 16.06.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
Ikon for filtype pdfSAMLEDOKUMENT BUDSJETTKONFERANSE 16.06.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2022 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
64/2022 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2022 Ikon for filtype pdfFV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2022 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - ENDELIG VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
67/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM OG VALG AV NYE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
68/2022 Ikon for filtype pdfIA AVTALEN - LOKAL HANDLINGSPLAN FOR 2020 - 2022 - EVALUERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 80/77 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SKOGTEIG PÅ 126,5 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
71/2022 Ikon for filtype pdfGNBR 80/78 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SKOGTEIG PÅ 23,5 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
72/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 80/79 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
73/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 77/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)