Kommunestyret
18.05.2017 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.05.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.05.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.05.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2017 TILSTANDSRAPPORT SKOLE Vis (1) Vis Vis (2)
39/2017 SALG AV KOMMUNAL BOLIG Vis Vis (1)
40/2017 ADMINISTRATIV UTREDNING FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTSETTELSE Vis Vis (1)
41/2017 VEDTAKSENDRING FOR IKA OPPLANDENE Vis (1) Vis Vis (1)
42/2017 REVIDERT FORSKRIFT FOR KOMMUNAL RENOVASJON FOR HUSHOLDNINGER OG FRITIDSBOLIGER I GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER Vis (5) Vis Vis (1)
43/2017 ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
44/2017 UTBYGGINGSAVTALE FOR DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST Vis (1) Vis Vis (5)