Kommunestyret
19.05.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.05.2022
Ikon for filtype pdfFRIVILLIGBØRS
Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfKOMMUNEDIREKTØRENS HABILITETSVURDERINGER I SAK 50/22
Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAPET 2021 - PRESENTASJON
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.05.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2022 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2021 Vis (2) Vis (1)
48/2022 Ikon for filtype pdfBEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
49/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE SKOG-/UTMARKSTEIGER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2022 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I ØYER 2022 Ikon for filtype pdfVis
52/2022 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP 2021 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2022 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORTERING PER 31.12.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
54/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2022 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2022 Ikon for filtype pdfINTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING I OPPLAND - IUA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
57/2022 Ikon for filtype pdfTV-AKSJON 2022 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2022 Ikon for filtype pdfKJØP AV UBEBYGD TOMT PÅ TINGBERG, KONGSVEGEN 316 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
59/2022 Ikon for filtype pdfHØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
60/2022 Ikon for filtype pdfFRITAK POLITISKE VERV - NYVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2022 Ikon for filtype pdfKLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I HYTTEKOMMUNER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
62/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 19.05.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis