Kommunestyret
20.06.2019 kl. 08:30 - 18:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019
AGENDA - BUDSJETTKONFERANSE 2019
GRUNNLAGSDOKUMENT - BUDSJETTKONFERANSEN 2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2019 SMITTEVERNPLAN 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
65/2019 HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER Vis (1) Vis Vis (1)
66/2019 PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING Vis (3) Vis Vis (1)
67/2019 VALG AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPE NRKS TV-AKSJON 20.OKTOBER 2019 Vis
68/2019 VALGLØFTET 2019 Vis
69/2019 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (1) Vis Vis (3)
70/2019 ETISKE RETNINGSLINJER FOR TILSATTE OG FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
71/2019 SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018 Vis Vis (1)
72/2019 REVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER KOMMUNE" - ENDELIG BEHANDLING Vis (1) Vis
73/2019 G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD Vis (1) Vis Vis (1)
74/2019 G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER SOM TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT Vis Vis (1)
75/2019 KLAGEBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 Vis (9) Vis Vis (6)
76/2019 RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT Vis Vis (1)
77/2019 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vis (2) Vis Vis (1)
78/2019 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
79/2019 REFERATSAK KST 20.06.2019 Vis (4) Vis