Kommunestyret
21.02.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2019 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (3) Vis Vis (1)
10/2019 PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT Vis (1) Vis Vis (1)
11/2019 NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Vis Vis (2)
12/2019 SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED ØYER UNGDOMSSKOLE Vis Vis (1)
13/2019 EMISJON HAFJELL IDRETT AS Vis Vis (1)
14/2019 PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE Vis (2) Vis Vis (1)
15/2019 HELHETLIG ROS 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
16/2019 SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (3)
17/2019 INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
18/2019 RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER Vis (1) Vis Vis (1)
19/2019 SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV Vis Vis (1)
20/2019 UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK Vis (1) Vis Vis (5)
21/2019 201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (2) Vis Vis (1)
22/2019 PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Vis Vis (3)
23/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
24/2019 PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Vis Vis (2)
25/2019 SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 Vis (5) Vis Vis (4)
26/2019 KLAGEBEHANDLING PÅ REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6 Vis (18) Vis Vis (9)