Kommunestyret
21.02.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.02.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2019 Ikon for filtype pdf201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2019 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
11/2019 Ikon for filtype pdfNY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
12/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED ØYER UNGDOMSSKOLE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
13/2019 Ikon for filtype pdfEMISJON HAFJELL IDRETT AS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
14/2019 Ikon for filtype pdfPARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
15/2019 Ikon for filtype pdfHELHETLIG ROS 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
16/2019 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
17/2019 Ikon for filtype pdfINNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2019 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2019 Ikon for filtype pdfSAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2019 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
21/2019 Ikon for filtype pdf201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2019 Ikon for filtype pdfPLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
23/2019 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1)