Kommunestyret
21.06.2018 kl. 09:00 - 16:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2018 201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA Vis (4) Vis Vis (2)
45/2018 PLANID 201715 - REGULERINGSPLAN - FLATSTULEN - PLANPROGRAM Vis (2) Vis Vis (1)
46/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETTEN KIRKE, TÅRN Vis (1) Vis Vis (1)
47/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE Vis (1) Vis Vis (1)
48/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER HELSEHUS Vis (1) Vis Vis (1)
49/2018 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING Vis (1) Vis Vis (1)
50/2018 SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER Vis (1) Vis Vis (1)
51/2018 SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK Vis Vis (1)
52/2018 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2017 TIL 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
53/2018 RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL 2018 Vis (3) Vis Vis (1)
54/2018 NY BRANNSTASJON TRETTEN Vis (4) Vis Vis (1)
55/2018 HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2029 Vis (1) Vis Vis (1)
56/2018 AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (2) Vis Vis (1)
57/2018 FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE Vis (2) Vis (1)
58/2018 REVISJONSRAPPORTEN "FORSVARLIG UTREDNING - LEIE AV LOKALER TIL LEGEKONTOR MV." Vis (1) Vis
59/2018 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.04.2018 Vis (3) Vis
60/2018 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN" Vis (1) Vis
61/2018 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD Vis (2) Vis
62/2018 LØNNSPOLITISK PLAN 2018- 2021 Vis (2) Vis
63/2018 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING Vis Vis (1)
64/2018 REFERATER - KST 21.06.2018 Vis (3) Vis