Kommunestyret
22.03.2018 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.03.2018
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.03.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
14/2018 FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR Vis (8) Vis Vis (12)
15/2018 TRODAL BOLIGOMRÅDE. SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS GRUPPEN AS Vis (2) Vis Vis (3)
16/2018 KULTURPRISEN 2018 Vis (2) Vis Vis (1)
17/2018 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 Vis (14) Vis Vis (8)
18/2018 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK - OPPSTART AV PLANARBEIDET Vis (1) Vis Vis (1)
19/2018 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
20/2018 MUSDALSÆTER HYTTEGREND. Vis (1) Vis Vis (1)
21/2018 SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS Vis Vis (1)
22/2018 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING Vis (8) Vis
23/2018 REFERATER - KST 22.03.2018 Vis (4) Vis