Kommunestyret
23.01.2019 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 OVERORDNEDE FØRINGER FOR ARBEIDET MED KDP ØYER SØR - WORKSHOP NR 1