Kommunestyret
23.05.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.05.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.05.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (6) Vis Vis (3)
47/2019 VEDTAK AV STRATEGIER TIL ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR Vis (1) Vis Vis (8)
48/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 Vis (5) Vis Vis (1)
49/2019 FINANSRAPPORT PER 31.12.2018 Vis (1) Vis Vis (1)
50/2019 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
51/2019 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018 Vis (2) Vis Vis (1)
52/2019 BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020 Vis Vis (1)
53/2019 VETERANPLAN 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (1)
54/2019 ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK Vis (3) Vis Vis (7)
55/2019 BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER Vis Vis (1)
56/2019 WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (1) Vis Vis (1)
57/2019 SØKNAD OM DELFINANSIERING AV SNOWBALL Vis (3) Vis Vis (1)
58/2019 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON Vis (2) Vis Vis (1)
59/2019 OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER Vis Vis (1)
60/2019 UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER Vis Vis (1)
61/2019 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019 Vis (4) Vis Vis (1)
62/2019 BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR Vis Vis (1)