Kommunestyret
24.02.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2022 ORGANISERING, FINANSIERING OG FRAMDRIFT FOR ENTRÉ ØYER - FASE 3 Vis (1) Vis Vis (6)
14/2022 REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
15/2022 POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT Vis (5) Vis
16/2022 ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP Vis (1) Vis Vis (1)
17/2022 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING Vis (6) Vis Vis (3)
18/2022 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNEPLANUTVALGET Vis
19/2022 GUDBRANDSDALEN 2030 - DEN SMARTE GRØNNE DALEN Vis (4) Vis
20/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021 Vis (1) Vis
21/2022 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2021 Vis (1) Vis
22/2022 REFERATER - KST 24.02.2022 Vis (3) Vis
23/2022 KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR - NY FREMDRIFT 2022 Vis (1) Vis Vis (19)