Kommunestyret
24.02.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2022 Ikon for filtype pdfORGANISERING, FINANSIERING OG FRAMDRIFT FOR ENTRÉ ØYER - FASE 3 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
14/2022 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
15/2022 Ikon for filtype pdfPOLITISK DELEGERINGSREGLEMENT Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
16/2022 Ikon for filtype pdfORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
18/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNEPLANUTVALGET Ikon for filtype pdfVis
19/2022 Ikon for filtype pdfGUDBRANDSDALEN 2030 - DEN SMARTE GRØNNE DALEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
20/2022 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
21/2022 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
22/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 24.02.2022 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
23/2022 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR - NY FREMDRIFT 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (19)