Kommunestyret
24.10.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.10.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.10.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.10.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
115/2019 HØRING DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (23) Vis Vis (6)
116/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.08.2019 Vis (4) Vis
117/2019 INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF Vis Vis (1)
118/2019 SLUTTBEHANDLING PLANID 201902 - GRANRUDTORGET Vis (4) Vis Vis (2)
119/2019 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 BNR 1 - GJØDSELBEHOLDER Vis (5) Vis Vis (2)
120/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING Vis (1) Vis Vis (5)
121/2019 FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL ALPINSENTER AS Vis (29) Vis Vis (1)
122/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE Vis (1) Vis
123/2019 REFERATER - KST 24.10.2019 Vis