Kommunestyret
25.01.2018 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2018
KOMMUNEPLANUTVALGETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET MED KOMMUNESTYRETS VEDTAK 25.01.2018
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2018 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis
3/2018 ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
4/2018 INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (2)
5/2018 KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT Vis (1) Vis Vis (3)
6/2018 SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS Vis (1) Vis Vis (2)
7/2018 FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - IGANGSETTING AV TILTAK OG ETABLERING AV GUDBRANDSDALSTING Vis (2) Vis Vis (4)
8/2018 KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER Vis (4) Vis Vis (1)
9/2018 PILEGRIMSLEDEN 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
10/2018 DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR Vis (1) Vis Vis (1)
11/2018 ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
12/2018 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 Vis (6) Vis Vis (6)
13/2018 ØYER-EKKO 2018 Vis Vis (1)