Kommunestyret
25.08.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.08.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.08.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.08.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2022 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE - 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
80/2022 BESTILLING AV UNDERSØKELSE/FORVALTNINGSREVISJON OM BRUK AV ARBEIDSKONTRAKTER I SKOLENE I ØYER Vis (1) Vis
81/2022 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "BRUKERMEDVIRKNING I HJEMMETJENESTEN" Vis (1) Vis
82/2022 EIERSKAPSMELDING 2022-2024 OG EIERMELDING 2020 Vis (2) Vis Vis (1)
83/2022 NEDLEGGING AV TRETTEN RENSEANLEGG - OVERFØRING AV AVLØP TIL LILLEHAMMER Vis (4) Vis Vis (1)
84/2022 KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (22) Vis Vis (1)
85/2022 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER Vis (1) Vis Vis (1)
86/2022 KLAGE PÅ VEDTAK - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE - GBNR 80/79 Vis (3) Vis
87/2022 DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG Vis (6) Vis Vis (5)
88/2022 FRITAK POLITISKE VERV Vis
89/2022 REFERATER - KST 25.08.2022 Vis (1) Vis