Kommunestyret
25.08.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.08.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.08.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.08.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2022 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE - 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2022 Ikon for filtype pdfBESTILLING AV UNDERSØKELSE/FORVALTNINGSREVISJON OM BRUK AV ARBEIDSKONTRAKTER I SKOLENE I ØYER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
81/2022 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "BRUKERMEDVIRKNING I HJEMMETJENESTEN" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
82/2022 Ikon for filtype pdfEIERSKAPSMELDING 2022-2024 OG EIERMELDING 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
83/2022 Ikon for filtype pdfNEDLEGGING AV TRETTEN RENSEANLEGG - OVERFØRING AV AVLØP TIL LILLEHAMMER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2022 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER Vis (22) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2022 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2022 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE - GBNR 80/79 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
87/2022 Ikon for filtype pdfDAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
88/2022 Ikon for filtype pdfFRITAK POLITISKE VERV Ikon for filtype pdfVis
89/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 25.08.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis