Kommunestyret
26.01.2017 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2017
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 VA - HAFJELL SØR - FINANSIERINGSMODELL Vis (2) Vis Vis (1)
2/2017 FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 2017 - 2020 Vis (1) Vis Vis (5)
3/2017 OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG Vis Vis (1)
4/2017 AKSJESELSKAP SOM EIERFORM - BRANNSTASJON Vis (1) Vis Vis (1)
5/2017 STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Vis Vis (1)
6/2017 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 59/2 SKARSKOGEN I ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis (1)
7/2017 GBNR 120/4 - M.FL MIDTVOLD PÅ TRETTEN - SØKNAD OM KONSESJON Vis Vis (1)
8/2017 KOMMUNEDELPLAN FOR SKILØYPER I ØYER KOMMUNE Vis Vis (1)
9/2017 FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI - STAVSPLASSEN SA Vis (1) Vis Vis (1)
10/2017 OPPGJØR FOR INVESTERINGSANDEL - STAVSPLASSEN SA Vis (1) Vis Vis (1)
11/2017 INNLANDET POLITIDISTRIKT - UTTALELSE TIL FORSLAG OM INNDELING I GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER Vis (1) Vis Vis (1)
12/2017 REFERATER - KOMMUNESTYRET 26.01.2017 Vis (1) Vis