Kommunestyret
26.01.2023 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 SLUTTBEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001 Vis (14) Vis Vis (3)
2/2023 FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Vis (17) Vis Vis (2)
3/2023 GBNR 7/12 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Vis Vis (1)
4/2023 PLANID 102 D - GAIA 950 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (3) Vis Vis (1)
5/2023 SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSAVTALE 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
6/2023 ANMODNING OM KJØP AV STAVSPLASSEN Vis (4) Vis Vis (1)
7/2023 KS - DEBATTHEFTE I - 2023. EVNE OG KRAFT TIL Å BÆRE Vis (1) Vis Vis (1)
8/2023 KS - DEBATTHEFTE II 2023. MELLOMOPPGJØRET 2023 Vis (1) Vis Vis (3)
9/2023 ANMODNING OM BOSETTING 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
10/2023 SPONSOR OG NAVNENDRING PÅ AMFIET PÅ SOLVANG SKOLE Vis Vis (1)
11/2023 ENDRINGER I STYRENDE DOKUMENTER I GUDBRANDSDAL ENERGI-KONSERNET (GE-KONSERNET) Vis (4) Vis Vis (1)
12/2023 WORLD CUP I KVITFJELL 2022 2023 OG 2024 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (3) Vis Vis (1)
13/2023 ØYER KOMMUNESKOG Vis (2) Vis Vis (1)
14/2023 VALG AV STYRE TIL STIPENDIEFOND/LEGAT I ØYER KOMMUNE Vis Vis (1)
15/2023 SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (5)
16/2023 REFERATSAK TIL KOMMUNESTYRET 26.01.2023 Vis (1) Vis
17/2023 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 26.01.2023 - HVA ER GJORT ELLER SKAL GJØRES FOR SKOLEELEVENE PÅ TRETTEN BAKSIDE Vis