Kommunestyret
26.09.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2 - POLITISK ORGANISERING Vis (1) Vis Vis (4)
89/2019 ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019 Vis (4) Vis Vis (1)
90/2019 EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
91/2019 HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER Vis (3) Vis Vis (5)
92/2019 SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN) Vis (2) Vis Vis (1)
93/2019 FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE Vis Vis (1)
94/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
95/2019 201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING Vis (2) Vis Vis (1)
96/2019 PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, SLUTTBEHANDLING Vis (8) Vis Vis (4)
97/2019 FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL ALPINSENTER AS Vis (22) Vis
98/2019 G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Vis Vis (1)
99/2019 G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD Vis (1) Vis Vis (1)
100/2019 HØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - NATURMANGFOLDLOVEN, ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FA Vis (1) Vis
101/2019 PLAN FOR LIVSLØP - PROSESS Vis
102/2019 REFERATER - KST 26.09.2019 Vis (3) Vis