Kommunestyret
26.09.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2019 Ikon for filtype pdfSAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2 - POLITISK ORGANISERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
89/2019 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2019 Ikon for filtype pdfEVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
91/2019 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
92/2019 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN) Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
93/2019 Ikon for filtype pdfFORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
94/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
95/2019 Ikon for filtype pdf201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
96/2019 Ikon for filtype pdfPLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, SLUTTBEHANDLING Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
97/2019 Ikon for filtype pdfFORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL ALPINSENTER AS Vis (22) Ikon for filtype pdfVis
98/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
100/2019 Ikon for filtype pdfHØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - NATURMANGFOLDLOVEN, ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
101/2019 Ikon for filtype pdfPLAN FOR LIVSLØP - PROSESS Ikon for filtype pdfVis
102/2019 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 26.09.2019 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis