Kommunestyret
26.10.2017 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2017
FORSLAG TIL ENDRINGER KOMMUNEDELPLAN, ALTERNATIV 1 (MEDFØRER KRAV OM NY HØRING) ØYER SP
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
70/2017 NYE 110-REGIONER - SAMLOKALISERING AV NØDMELDINGSTJENESTEN 110-SENTRALEN Vis (1) Vis Vis (1)
71/2017 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE Vis Vis (1)
72/2017 DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSENTRALEN (FLS) - EVALUERING Vis (1) Vis Vis (1)
73/2017 NY ADMINISTRATIV ORGANISERING (3-NIVÅ-ORGANISERING): EVALUERING Vis (1) Vis Vis (1)
74/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis Vis (1)
75/2017 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 31.08.2017 Vis (3) Vis
76/2017 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 Vis (16) Vis Vis (4)