Kommunestyret
27.01.2022 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - ØYER-TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON AV ARBEIDET MED NYTT DELEGERINGSREGLEMENT
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.01.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 Ikon for filtype pdfTRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
2/2022 Ikon for filtype pdfINVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
3/2022 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
4/2022 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2022 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM OG VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD Ikon for filtype pdfVis
6/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
7/2022 Ikon for filtype pdfHØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
8/2022 Ikon for filtype pdfKS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG AVTALEFORHANDLINGER MM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
9/2022 Ikon for filtype pdfDISPONERING AV NÆRINGSFONDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2022 Ikon for filtype pdfSTATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
11/2022 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.01.2022 - HJELP TIL HUSSTANDER MED STRØMREGNING Ikon for filtype pdfVis
12/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 27.01.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis