Kommunestyret
27.10.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.10.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
107/2022 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
108/2022 Ikon for filtype pdfFV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - KOMMUNAL MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
109/2022 Ikon for filtype pdfSTØTTEORDNING I FORBINDELSE MED BRUKOLLAPS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
110/2022 Ikon for filtype pdfUBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
111/2022 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
112/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
113/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
114/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
115/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
116/2022 Ikon for filtype pdfINTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
117/2022 Ikon for filtype pdfKRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
118/2022 Ikon for filtype pdfUGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
119/2022 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
120/2022 Ikon for filtype pdfREDUKSJON NATT-TEAM Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
121/2022 Ikon for filtype pdfHENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VIA OVERLEVERTE BILDER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
123/2022 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
124/2022 Ikon for filtype pdfHØRINGSINNSPILL - REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE INNLANDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
125/2022 Ikon for filtype pdfFRITAK POLITISKE VERV Ikon for filtype pdfVis
126/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 27.10.2022 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
127/2022 Ikon for filtype pdfLOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM INHABILITET - SAK 105/22 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)