Kommunestyret
28.03.2019 kl. 16:30 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2019 SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 Vis (5) Vis Vis (5)
28/2019 G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG Vis Vis (1)
29/2019 PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT Vis (1) Vis Vis (2)
30/2019 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN Vis (2) Vis Vis (2)
31/2019 HELHETLIG ROS 2019 Vis (1) Vis Vis (2)
32/2019 NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Vis Vis (3)
33/2019 INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
34/2019 RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER Vis (1) Vis Vis (2)
35/2019 PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE Vis (2) Vis Vis (2)
36/2019 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (5) Vis Vis (1)
37/2019 MÅL, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLINGEN Vis (1) Vis Vis (1)
38/2019 SALG AV AREALER PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE Vis (3) Vis Vis (1)
39/2019 KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN Vis (1) Vis Vis (1)
40/2019 EIDSIVA ENERGI AS TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS Vis (8) Vis
41/2019 SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET – ARBEIDERPARTIET 2015-2019 Vis Vis (1)
42/2019 FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG Vis Vis (1)
43/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 Vis (2) Vis
44/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019 Vis (4) Vis
45/2019 REFERATER - KST 28.03.2018 Vis (11) Vis