Kommunestyret
28.03.2019 kl. 16:30 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2019 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
28/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2019 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
30/2019 Ikon for filtype pdfFELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
31/2019 Ikon for filtype pdfHELHETLIG ROS 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
32/2019 Ikon for filtype pdfNY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
33/2019 Ikon for filtype pdfINNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
34/2019 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
35/2019 Ikon for filtype pdfPARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
36/2019 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2019 Ikon for filtype pdfMÅL, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLINGEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2019 Ikon for filtype pdfSALG AV AREALER PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2019 Ikon for filtype pdfEIDSIVA ENERGI AS TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
41/2019 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET – ARBEIDERPARTIET 2015-2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2019 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2019 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
44/2019 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
45/2019 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 28.03.2018 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis