Kommunestyret
28.09.2017 kl. 19:00 - 23:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2017 GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022 Vis (2) Vis Vis (2)
53/2017 BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
54/2017 ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
55/2017 SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER Vis Vis (1)
56/2017 X-GAMES HAFJELL Vis (1) Vis Vis (2)
57/2017 SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV INKUBATOR Vis (2) Vis Vis (1)
58/2017 INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN Vis (3) Vis Vis (1)
59/2017 NYVALG - MEDLEM OG NESTLEDER TIL KLAGENMENDA FOR EIENDOMSSKATTESAKER Vis Vis (1)
60/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (1)
61/2017 KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING Vis
62/2017 REGIONALT BRUKERUTVALG NAV Vis Vis (1)
63/2017 OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN Vis Vis (1)
64/2017 PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET Vis (1) Vis Vis (5)
65/2017 TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING Vis (1) Vis Vis (1)
66/2017 ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE TRYGGHETSALARMER Vis (2) Vis Vis (1)
67/2017 GJENNOMGANG AV KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET Vis (2) Vis Vis (2)
68/2017 REFERATSAKER - KST 28.09.2017 Vis (4) Vis
69/2017 EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK ORGANISERING - OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG Vis