Kommunestyret
28.11.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
128/2019 VALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (3)
129/2019 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGER OG SKOLER I PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
130/2019 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I BRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
131/2019 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
132/2019 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023 Vis Vis (1)
133/2019 OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019 - 202323 Vis Vis (1)
134/2019 LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN: VALG AV REPRESENTANTER I DIALOGMØTET FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
135/2019 VALG AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
136/2019 VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
137/2019 VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
138/2019 VALG AV FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
139/2019 STIFTELSEN ØYER OG TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT Vis Vis (1)
140/2019 VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
141/2019 VALG AV TJENESTEUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (1)
142/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING Vis (1) Vis Vis (6)
143/2019 AVTALE OM KJØP AV DRIFTSTJENESTER FRA IKOMM AS - AVTALELENGDE Vis Vis (1)
144/2019 DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN BARNEHAGER 2020-2023 Vis (1) Vis Vis (1)
145/2019 OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vis (2) Vis Vis (1)
146/2019 FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD Vis (4) Vis Vis (1)
147/2019 TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (4)
148/2019 VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR Vis (2) Vis Vis (1)
149/2019 FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL ALPINSENTER AS Vis (41) Vis Vis (2)
150/2019 201713 - DETALJREGULERING - LISETRA, LI NORDRE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Vis (1) Vis Vis (1)
151/2019 BESLUTNING OM PLANINITIATIV PLAN-ID 201903 - MOSETERTOPPEN - BUÅSEN Vis (7) Vis Vis (1)
152/2019 REFERATER - KST 28.11.2019 Vis (2) Vis