Kommunestyret
29.08.2019 kl. 18:00 - 22:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.08.2019
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.08.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.08.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
80/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING Vis (11) Vis Vis (2)
81/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FOREBYGGING AV SJIKANE, HATYTRINGER, HÆRVERK OG VOLD MOT POLITIKERE Vis (1) Vis
82/2019 AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 BNR 1 - GJØDSELBEHOLDER Vis (67) Vis Vis (1)
83/2019 INVITASJON TIL Å BLI MED I LYNTOGFORUM GUDBRANDSDALEN/MJØSA Vis (4) Vis Vis (1)
84/2019 G/BNR 58/8 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG Vis Vis (1)
85/2019 SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Vis Vis (8)
86/2019 REFERATER - KST 29.08.2019 Vis (10) Vis
87/2019 ORIENTERINGSSAKER - KST 29.08.2019 Vis