Kommunestyret
29.09.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022
Ikon for filtype pdfENDRINGSFORSLAG POSISJONEN
Ikon for filtype pdfENDRINGSFORSLAG OPPOSISJONEN
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
90/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
91/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
92/2022 Ikon for filtype pdf201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
93/2022 Ikon for filtype pdfUGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
94/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL PANORAMA - GBNR 12/29 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2022 Ikon for filtype pdfGJERDER - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
96/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 1.GANGS BEHANDLING Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
97/2022 Ikon for filtype pdfINTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
98/2022 Ikon for filtype pdfNASJONAL HELSE- OG SAMHANDLINGSPLAN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2022 Ikon for filtype pdfREDUKSJON NATT-TEAM Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
100/2022 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
101/2022 Ikon for filtype pdfKRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
102/2022 Ikon for filtype pdfKOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
103/2022 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
104/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 29.09.2022 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
105/2022 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK: POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV SENSITIV INFORMASJON FRA ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis