Kommunestyret
29.09.2022 kl. 18:30 - 22:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022
ENDRINGSFORSLAG POSISJONEN
ENDRINGSFORSLAG OPPOSISJONEN
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
90/2022 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (5)
91/2022 PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (10) Vis Vis (3)
92/2022 201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE Vis (9) Vis Vis (5)
93/2022 UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK Vis (2) Vis Vis (1)
94/2022 PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL PANORAMA - GBNR 12/29 Vis (4) Vis Vis (1)
95/2022 GJERDER - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN Vis (4) Vis Vis (1)
96/2022 PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 1.GANGS BEHANDLING Vis Vis (5)
97/2022 INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE Vis (2) Vis Vis (1)
98/2022 NASJONAL HELSE- OG SAMHANDLINGSPLAN Vis (2) Vis Vis (1)
99/2022 REDUKSJON NATT-TEAM Vis (3) Vis Vis (1)
100/2022 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 Vis (4) Vis Vis (2)
101/2022 KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA Vis (7) Vis Vis (1)
102/2022 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis Vis (1)
103/2022 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022 Vis (1) Vis
104/2022 REFERATER - KST 29.09.2022 Vis (4) Vis
105/2022 ORIENTERINGSSAK: POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV SENSITIV INFORMASJON FRA ØYER KOMMUNE Vis