Kommunestyret
29.11.2018 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.11.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.11.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.11.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
101/2018 REGIONAL NÆRINGSPLAN 2018 - 2028: RULLERING Vis (6) Vis Vis (1)
102/2018 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER HØGSVEA Vis (1) Vis Vis (1)
103/2018 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis Vis (1)
104/2018 FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG Vis Vis (1)
105/2018 UTVIDET SALGSBEVILLING/NETTHANDEL FOR SALG AV ØL - BUTIKKER I OG UTENFOR ØYER KOMMUNE: PRINSIPIELL AVKLARING Vis (1) Vis Vis (1)
106/2018 REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND Vis (1) Vis Vis (2)
107/2018 E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING Vis (2) Vis Vis (1)
108/2018 ØYER IDRETTSPLASS - NYTT KLUBBHUS / FLERBRUKSHUS Vis (1) Vis Vis (1)
109/2018 VIDERE ARBEID OG TILLEGGSBEVILGNING TIL REVIDERINGEN AV KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR Vis (3) Vis Vis (4)
110/2018 UTREDNING MÅLTID I SKOLEN Vis (2) Vis Vis (4)
111/2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019 Vis (6) Vis Vis (6)