Kommunestyret
30.08.2018 kl. 08:30 - 15:00
Rådhuset - Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.08.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.08.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.08.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.08.2018
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.08.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2018 SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 Vis (16) Vis Vis (10)
66/2018 SLUTTBEHANDLING Vis (7) Vis Vis (4)
67/2018 ALKOHOLLOVEN MED FORSKRIFT OG SERVERINGSLOVEN: DELEGERING AV MYNDIGHET Vis (1) Vis Vis (1)
68/2018 TILLEGGSBEVILGNING FOR BYGGING AV INFRASTRUKTUR PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE. Vis (1) Vis Vis (1)
69/2018 SLUTTBEHANDLING UBA Vis (3) Vis Vis (5)
70/2018 201601 - SLUTTBEHANDLING UBA Vis (1) Vis Vis (6)
71/2018 SLUTTBEHANDLING UBA Vis (2) Vis Vis (6)
72/2018 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA Vis (2) Vis Vis (1)
73/2018 SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN Vis (6) Vis Vis (3)
74/2018 PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis Vis (2)
75/2018 REFERATER - KST 30.08.2018 Vis (3) Vis
76/2018 ETABLERING AV SÆRSKILT BO- OG OMSORGSLØSNING PÅ SØLVSKOTTBERGET - HELSEKONSEKVENSUTREDNING Vis
77/2018 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV Vis